日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Multilingual Living Information
Preface Member of Editiorial Board
TGN04

4
Batas-trapiko
4-1 Batas-trapiko sa Japan
May mga batas-trapiko para sa mga taong naglalakad, sasakyan, motorsiklo, bisikleta at iba pa sa Japan. Tandaan ang mga batas-trapikong ito sa pinakamadaling panahon.
(1) Mga pangunahing batas-trapiko
Kapag walang bangketang pwedeng lakaran ng mga tao, kinakailangang maglakad sa pinaka-kanang bahagi ng kalsada. Ang mga bisikleta at sasakyan naman ay kailangang dumaan sa kaliwang bahagi ng kalsada.
Mas binibigyan ng prayoridad ang mga tao kaysa sa mga bisikleta at sasakyan. Subalit may mga taong hindi sumusunod nito kaya kailangang mag-ingat.
Kailangang sundin ang mga simbolong pang-trapiko at ilaw-trapiko. Subalit may mga taong hindi sumusunod nito kaya kailangang mag-ingat.

●Mga simbolong pang-trapiko
Stop
Humihinto nang panandalian ang mga sasakyan at bisikleta.
Slow
Patakbuhin ang mga sasakyan sa bilis na maaaring huminto.
Do not enter
Bawal pumasok ang mga sasakyan.
Passage banned
Bawala pumasok ang mga tao, bisikleta at sasakyan.
Automobiles’ passage banned
Bawal dumaan ang mga sasakyan.
One way
Maaari lamang dumaan sa direksyon na nakasaad sa arrow.
Only
Maaari lamang dumaan sa direksyon na nakasaad sa mga arrow.
Parking and stop banned during the designated hours
Bawal huminto o pumarada sa oras na nakatakda.
No parking during the banned hours during the designated hours
Bawal pumarada sa oras na nakatakda
No crossing by pedestrians
Bawal tumawid.
Only for pedestrians and bicycles
Maaaring dumaan ang mga tao at bisikleta.
Only for pedestrians
Maaaring dumaan ang mga tao.

(2) Patakaran para sa mga naglalakad
(3) Patakaran para sa mga bisikleta
(4) Patakaran para sa mga sasakyan at motorsiklo


CLAIR