日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Deutsch Tiếng việt Français Русский Indonesian ภาษาไทย Myanmar やさしいにほんご
Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
Lời nói đầu Ban biên tập

Lời nói đầu

Số lượng người nước ngoài đăng ký ngoại kiều ở Nhật hiện giờ đã khoảng hơn 2 triệu người. Ngoài ra, nếu suy tính đến tình trạng tiến triển của toàn cầu hoá, khuynh hướng giảm tỉ lệ sinh đẻ, thì có thể thấy trước được rằng tỉ lệ cư dân người nước ngoài ở mỗi vùng sẽ còn tăng mạnh.
Như vậy, chính sách cho cư dân người nước ngoài không chỉ là nhiệm vụ của một bộ phận các đoàn thể công cộng địa phương và hiệp hội khu vực quốc tế hoá, mà còn là nhiệm vụ mang tính chất quốc gia.
Dựa trên thực trạng này, trang web “Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng” đã được Hiệp hội tự trị đoàn thể quốc tế hoá làm ra vào tháng 4 năm 2003, nhằm mục đích cung cấp những thông tin cần thiết cho những người nước ngoài sống tại Nhật bằng nhiều thứ tiếng.
May mắn thay, trang “Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng” này được rất nhiều các đoàn thể công cộng địa phương và hiệp hội quốc tế hoá khu vực sử dụng, và trong khi vừa đưa vào thêm những thông tin cần thiết của từng khu vực, nó được xuất bản thành cuốn sách hướng dẫn cho cư dân người nước ngoài.
Tuy nhiên, một số điều như chế độ...được cải chính, nên chúng tôi được yêu cầu thay đổi chỉnh sửa lại từ mọi phương diện.
Vì vậy, Hiệp hội tự trị đoàn thể quốc tế hoá đã thiết lập hội ủy viên biên tập, và đổi chỉnh sửa lại trang “Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng” này dựa trên ý kiến đóng góp của các vị ủy viên.
Chúng tôi rất vui mừng nếu như trang “Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng” mới này cũng được nhiều các đoàn thể công cộng địa phương, hiệp hội quốc tế hoá khu vực sử dụng, và các quý vị người nước ngoài có thể thích nghi trọn vẹn, an tâm với cuộc sống ở Nhật.

Tháng 3 năm 2007
Hiệp hội tự trị đoàn thể quốc tế hoá

"Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng" này được tạo thành bởi Hiệp hội tự trị đoàn thể quốc tế hoá ủy nhiệm công ty cổ phần Gyosei vào niên khoá năm Bình Thành thứ 18 (2006).


CLAIR