日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Deutsch Tiếng việt Français Русский Indonesian ภาษาไทย
Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
Lời nói đầu ЧBan biên tập
VNO02-1

2
Qui tắc, phép lịch sự, tập quán trong sinh hoạt

Ở Nhật có những phép lịch sự thông thường, những qui tắc trong sinh hoạt và những tập quán sinh hoạt đặc biệt. Ví dụ như là: cách đổ rác, cách nuôi thú nhỏ, chuyện tiếng ồn trong sinh hoạt, cách sử dụng phòng ở, quan hệ láng giềng hay là chuyện hiếu hỉ. Để sống thật thoải mái ở Nhật, ở đây đã tóm tắt những thông tin cần thiết.


2-1 Ngày lễ ở Nhật Bản
Ở Nhật có 15 ngày được qui định là ngày nghỉ lễ. Những ngày này trường học cơ quan nhà nước và hầu như tất cả các công ty đều nghỉ, nhưng những phố mua sắm hay tòa nhà thương mại vẫn mở cửa như là ngày chủ Nhật bình thường.

● Ngày lễ toàn dân
Mùng 1 tháng 1 Ngày đầu năm Chúc mừng năm mới
Thứ2 tuần thứ2 của tháng1 Ngày lễ thành nhân Tự giác ngộ việc đến tuổi trưởng thành, khích lệ những thanh niên tự giác cố gắng sống tốt.
Ngày 11 tháng 2 Ngày kỷ niệm quốc khánh Nhớ về việc dựng nước, nuôi dưỡng trái tim yêu nước
Khoảng Ngày 20 tháng3(tùy năm) Ngày xuân phân Làm giàu thiên nhiên, biết yêu các sinh vật
Ngày 29 tháng4 Ngày Chiêu Hòa Nhớ lại thời đại Chiêu Hòa, triều đại đã làm lên thời kỳ phục hưng qua những ngày tháng biến động mạnh mẽ, để nghĩ đến tương lai đất nước
Mùng3 tháng5 Ngày kỷ niệm Hiến Pháp Kỷ niệm ngày thi hành Hiến Pháp đánh dấu sự trưởng thành của đất nước
Mùng4 tháng5 Ngày của màu xanh Vừa thân thiện với thiên nhiên, cám ơn cái ân huệ của thiên nhiên, trau dồi 1 trái tim phong phú
Mùng5 tháng5 Ngày trẻ em Coi trọng nhân cách của các em nhỏ, vừa cảm ơn những người mẹ vừa đem lại hạnh phúc cho các em
Thứ2 tuần thứ3 tháng7 Ngày biển Vừa cảm ơn biển vừa cầu nguyện sự phồn vinh cho 1 đất nước biển như là Nhật
Thứ2 tuần thứ3 tháng9 Ngày kính lão Ngày chúc thọ tôn vinh những người cao tuổi-những người đã cống hiến nhiều năm cho xã hội
Khoảng ngày 23 tháng9(tùy năm) Ngày thu phân Ngày tôn kính tổ tiên, nhớ lại những người đã mất
Thứ2 tuần thứ2 tháng10 Ngày thể dục Yêu thể thao, bồi dưỡng thân thể khỏe mạnh
Mùng3 tháng11 Ngày văn hóa Yêu tự do và hòa bình, phát triển văn hóa
Ngày23 tháng 11 Ngày cảm tạ lao động Tôn trọng sự lao động, mừng sản xuất, toàn dân cùng cảm ơn lẫn nhau
Ngày 23 tháng12 Ngày sinh nhật Thiên Hoàng Chúc mừng sinh nhật Thiên HoàngCLAIR