日本語 English 中文 Hangle Espanol Portugues Tagalog
Deutsch Tiếng việt Français Русский Indonesian ภาษาไทย
Thông tin cuộc sống bằng nhiều thứ tiếng
Lời nói đầu ЧBan biên tập
VNO03-3

3
Những dịch vụ cơ bản trong sinh hoạt thường ngày
3-3 Đường nước
Đường nước ăn và nước thải khi sử dụng đều phải đăng ký và phải trả tiền. Đường nước thải thì tùy từng khu vực có nơi thì trang thiết bị đầy đủ, cũng có nơi không. Cách trả tiền sẽ khác nhau nên ban đầu hãy xác nhận ở cửa liên hệ của phòng hành chính thành phố, phường xã.
(1) Mở và ngừng đường nước
Để bắt đầu sử dụng nước hay ngừng sử dụng nước khi chuyển nhà chẳng hạn, hãy liên lạc với trụ sở cấp nước của từng khu vực hay là bộ phận phụ trách đường nước ở phòng quan hành chính khu vực rồi thông báo địa chỉ, họ tên, ngày chuyển nhà và hỏi cách trả tiền .
Về tiền nước thì có nhiều nơi cứ 2 tháng mới kiểm tra đồng hồ nước 1 lần nhưng tùy từng khu vực có thể kiểm tra 1 tháng 1 lần. Sau khi kiểm tra đồng hồ nước sẽ được trao phiếu chi tiết và được yêu cầu thanh toán tiền, nguyên tắc trả tiền bằng chuyển sổ hay trả tại ngân hàng hoặc cửa hàng tiện dụng 24/24h đều giống với điện và ga.
(2) Sự cố đường nước
Những lúc đường nước bị sự cố như nứt ống thì dùng mảnh vải quấn lại cho nước khỏi phun ra xung quanh rồi vặn khóa vòi theo chiều kim đồng hồ, trước mắt cứ ngắt nước rồi nhờ sửa chữa. Hãy gọi đến bộ phận phụ trách đường nước của phòng hành chính thành phố, phường xã.
(3) Nước thải, nước nhà vệ sinh
Dịch vụ nước thải sẽ được tiến hành cùng lúc khi bắt đầu sử dụng đường nước. Tiền phí nước thải được yêu cầu trả cùng với tiền nước, ứng với số nhân khẩu hay lượng nước đã dùng.
Ngoài ra, ở những gia đình không bắt đường ống nước thải thì sẽ được hút nước vệ sinh. Thường thì sẽ liên lạc trực tiếp với người chuyên nghiệp đã được cơ quan hành chính cấp phép để họ đến làm giúp. Về tiền phí thì được tính theo lượng nước được hút hay số nhân khẩu trong nhà tùy qui định của nơi đó. Cụ thể hãy hỏi cơ quan hành chính thành phố, phường xã.

● Hướng dẫn về đường nước và nước thải
Mở và dừng đường nước Liên lạc với cơ sở cấp nước từng khu vực hay phòng đảm nhận đường nước ở phòng hành chính khu vực, phường xã. Thông báo địa chỉ, họ tên, ngày chuyển nhà và hỏi cách trả tiền.
Khi có sự cố Khi có sự cố như nứt ống thì lấy vải quấn để không cho nước phun ra xung quanh rồi vặn khóa nước theo chiều kim đồng hồ, ngắt nước và nhờ sửa chữa.
Nước thải, nước vệ sinh Dịch vụ nước thải được mở cung với khi bắt đầu sử dụng nước. Trường hợp không có đường nước thải thì sẽ hút nước vệ sinh. Khi đó hãy liên lạc với cơ quan hành chính để hỏi tên người chuyên nghiệp, cách nhờ hút và tiền phí.CLAIR